University of York sänker utsläppen genom att flytta databeräkningar till Sverige

University of York sänker utsläppen genom att flytta databeräkningar till Sverige

Som ett led i ambitionen att nå netto noll utsläpp kommer University of York att förlägga en stor del av sina avancerade databeräkningar till EcoDataCenter i Falun. Beräkningarna kräver stora mängder energi och ett genomsnittligt datacenter i Storbritannien släpper ut cirka 50 gånger mer koldioxid än det i Falun. Tillgång till en hållbar infrastruktur för den del av IT som kräver mest energi var den i särklass viktigaste faktorn för Yorks beslut.

– Med tanke på universitetets starka engagemang för netto-noll, och det faktum att vi kommer att bedriva avancerad klimatforskning i den här anläggningen, var det oerhört glädjande att hitta en partner som både är så fokuserad på miljömässig hållbarhet, och som har förmågan och mognaden att leverera, säger Richard Fuller biträdande direktör vid University of York i Storbritannien.

Behov av datakraft kommer att öka med 300 procent de kommande åren, vilket innebär att vi kommer behöva fler datacenter. AI och machine learning är områden som ingår i begreppet High Performance Computing (HPC), vilket är den form av databeräkning som är i särklass mest energikrävande och som kommer att stå för merparten av datatillväxten. Att den växande mängden data hanteras på ett hållbart sätt är avgörande för att världen ska kunna genomföra en grön omställning.

– När University of York var på besök i Falun och vi visade hur vi bygger, hur vi ser på datacentrets plats i samhället och den cirkulära ekonomin, hittade vi en gemensam agenda i hur vi kan accelerera den gröna omställningen i digitaliseringen. Samarbetet har redan startat och vi ser redan hur fler universitet är intresserade av att sänka sina utsläpp med databeräkningar, säger Dan Andersson vd på EcoDataCenter.

Det var när universitetet inledde arbetet med nästa version av sin HPC-anläggning som de insåg utmaning i att hitta ett datacenter som uppfyllde deras klimatkrav. De letade i de nordiska länderna och i EcoDataCenter fann de en anläggning som både uppfyllde de behov de har och ligger i linje med deras värderingar. Genom att placera sin data hos EcoDataCenter i Falun minskar klimatutsläppen från beräkningarna med 98 procent, jämfört med att göra dem i Storbritannien.

Förutom att University of York kommer utföra sina beräkningar på EcoDataCenter i Falun kommer parterna gemensamt att arbeta för att öka kunskapen om hållbarhet inom området High-Perfomance Computing. Krav på innovation och snabbhet, i kombination med att kunskapen om hållbara lösningar är låg, gör att hållbarhet ofta prioriteras ner.

– Hållbar IT för forskning är en viktig princip för University of York och för att uppnå detta måste vi titta på alla aspekter av den tjänst som vi tillhandahåller våra användare. Utöver optimering av prestanda för både hårdvara och programvara, behöver vi särskilt titta på miljöpåverkan av vårt arbete och se vad vi själva kan göra för att påskynda en positiv förändring genom att göra vår superdator till en del av 'Green HPC'-rörelsen, säger Dr Emma Barnes, Head of research IT vid University of York.

– ­­Ur ett globalt perspektiv är Sverige ett attraktivt land när det gäller datacenteretableringar på grund av vårt klimat, kostnaden för grön energi och tillgången på arbetskraft. Men EcoDataCenter ser också att många söker sig till Sverige för att lära sig mer om möjligheterna kring hållbarhet i ett bredare perspektiv, säger Dan Andersson.

För mer information, kontakta:

John Wernvik, Chief Marketing Officer, EcoDataCenter, +46 70-899 31 66, john.wernvik@ecodatacenter.se