18 miljarder satsas i Östersund på grön omställning

18 miljarder satsas i Östersund på grön omställning

Totalt 18 miljarder kronor investeras i Östersund fram till 2033 för att både ge industrin tillgång till datakraft med lågt klimatavtryck och att skapa ett cirkulärt system för livsmedelsproduktion. EcoDataCenter 2 blir ett av de största datacentren i Sverige och när etableringen är genomförd beräknas satsningen generera 1 000 nya jobb.

– Digitaliseringen är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, och därför behövs också en grön digital infrastruktur som kan hantera den växande mängden data. EcoDataCenter 2 i Östersund kommer bli en nyckel för omställningen och vara viktig för både företagens och Sveriges klimatmål, säger Dan Andersson, vd på EcoDataCenter.

Totalt kommer 18 miljarder kronor investeras och EcoDataCenter 2 blir ett av dom största datacentren i Sverige. Satsningen i Östersund utformas för att vara cirkulär redan från början, där spillvärmen från EcoDataCenter 2 bland annat kommer bidra till livsmedelsproduktion. När etableringen är färdig år 2033 väntas hela satsningen skapa cirka 1 000 nya jobb, samtidigt som industrin får tillgång till en mer hållbar digital infrastruktur med lågt klimatavtryck.

Etableringen är ett samarbete mellan EcoDataCenter och WA3RM, som är ett företag som använder restströmmar, som exempelvis spillvärme från datacenter och annan industri. WA3RM ansvarar för livsmedelsproduktionen i etableringen.

– Det unika här är att vi tillsammans designar ett cirkulärt system från början. Det är ingenting vi adderar på i slutet av en byggprocess eller lägger till på en befintlig verksamhet, säger Jacques Ejlerskov, vd på WA3RM.

– Med etableringen av EcoDataCenter 2 ökar vi Sveriges självförsörjning av både digitalisering och, genom WA3RM, livsmedel. Det här är nästa generation av datacenter och i framtiden ska fler företag kunna dela resurser med oss, säger Dan Andersson.

Pressbilder:
Pressbilder fria för användning finns här

För mer information, kontakta gärna:
John Wernvik, Marknadschef, EcoDataCenter, 070-899 31 66, john.wernvik@ecodatacenter.se
Dan Andersson, vd, EcoDataCenter, 070-485 88 68, dan.andersson@ecodatacenter.se

Om satsningen i Östersund
Satsningen i Östersund är ett samarbete mellan EcoDataCenter, WA3RM, Östersunds kommun och Jämtkraft. Fullt utbyggt 2033 omfattar satsningen en investering om 18 miljarder kronor och väntas skapa 800–1 000 nya arbetstillfällen. Under byggtiden beräknas det krävas 300 arbetare. I första fasen kommer konceptet byggas på 15 hektar. Satsningen är en så kallad ankaretableringen, som möjliggör för Jämtkraft att ta in 500 MW till regionen. Det underlättar för fler industrietableringar och till att elektrifiera Östersunds kommun. Etableringen kommer ske i etapper. Första spadtaget beräknas ske 2024, första etappen ska vara klar 2026 och 2033 ska allt vara färdigt.

Om datacenter i Sverige

Företagens behov av datakraft beräknas fyrfaldigas de kommande åren. Att bygga datacenter i Sverige har en stor klimatfördel tack vare vår rena el och vårt kalla klimat som kan användas för kylning. Exempelvis har tyska datacenter cirka 50 gånger högre klimatpåverkan än de mest hållbara datacentren i Sverige. Mot bakgrund av det svarar fem av tio svenskar, 48 procent, att de vill att fler datacenter ska byggas i Sverige. Endast två av tio, 17 procent, anser att vi borde ha färre än i dag, visar en Sifoundersökning på uppdrag av EcoDataCenter.